Specifieke personenzorg

Specifieke personenzorg

Concordanties

In deze rubriek vind je:

-  de centrum- en netoverschrijdende afspraken over de toekenning van vrijstellingen voor cursisten die hun traject gestart zijn in de 'oude' opleidingen Begeleider in de kinderopvang/Begeleider buitenschoolse kinderopvang en in de loop van volgend(e) schoolja(a)r(en) naar de nieuwe modulaire opleidingen (Kinderbegeleider baby's en peuters en/of Kinderbegeleider schoolgaande kinderen) zullen moeten overstappen;

- de centrum- en netoverschrijdende afspraken over de toekenning van vrijstellingen aan cursisten die een EVC-traject Begeleider in de kinderopvang hebben doorlopen en in het CVO nog een vervolgtraject moeten volgen om het certificaat/het bewijs van beroepskwalificatie te behalen;

- een flowchart van EVC tot en met beroepsuitoefening Kinderbegeleider;

- een flowchart van EVC tot en met het diploma SO Kinderbegeleider.