Specifieke personenzorg

Specifieke personenzorg

Concordanties

Er zijn twee nieuwe opleidingen Kinderbegeleider ontwikkeld, met name Kinderbegeleider baby's en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen. De opleidingsprofielen worden voor 15 september 2019 bij de overheid ter goedkeuring ingediend en zullen - onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering - vanaf 1 februari 2020 in de CVO's kunnen worden aangeboden. De nieuwe opleidingen zullen de 'oude' opleidingen Begeleider in de kinderopvang en Begeleider buitenschoolse opvang (die nog dateren van 2008) vervangen. De betrokken CVO's maakten centrum- en netoverschrijdende afspraken over de toekenning van vrijstellingen voor cursisten die hun traject gestart zijn in de 'oude' opleidingen en in de loop van volgend(e) schooljaren naar de nieuwe modulaire structuur zullen moeten overstappen.