Vrijstellingenbeleid

Het vrijstellingenbeleid in de cvo’s is decretaal de autonome bevoegdheid van elk individueel cvo. Niettemin worden er op uitdrukkelijke vraag van de cvo’s in een aantal gevallen centrum- en netoverstijgende afspraken gemaakt: