Huishoudhulp en Algemene personenzorg

Alle centra voor volwassenenonderwijs met de opleidingen Zorgkundige, Verzorgende en/of Logistiek assistent worden uitgenodigd om dit overleg te volgen via hun vertegenwoordiger, meestal de co√∂rdinator en/of teamverantwoordelijke. Er is ook voorzien in een vertegenwoordiging van de andere pedagogische begeleidingsdiensten, de sector, het departement Onderwijs en vorming en de VDAB. Op uitnodiging komen ook andere experten aan bod in dit overleg.

Het internettenoverleg komt heel regelmatig (in 2020 bijna maandelijks) samen onder begeleiding van Eddy Demeersseman (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). Sinds 2020 gebeurt dit in hoofdzaak via een online overleg. Toch worden in de toekomst ook een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten voorzien. Aanvullend op het overleg in grote groep, worden regelmatig thematische werkgroepen opgestart. 
In de loop van 2020-2021 staan volgende topics centraal :

  • De implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen
  • De extra verpleegkundige handelingen en het extra aanbod Pentaplus (werkgroep)
  • Afspraken m.b.t. EVK (werkgroep)
  • Werkplekleren en stages
  • Overleg met sector
  • Overleg met VDAB
  • OVerleg met de opleidingen van de thuiszorg
  • Afstandsonderwijs - materiaalontwikkeling (werkgroep)
  • In het najaar 2021 worden twee collegiale visitatiecycli opnieuw opgestart
  • Actua

Ter ondersteuning en als archief van dit internettenoverleg staat een google drive ter beschikking.


Meer info : Eddy Demeersseman