Zorgkundige

Het internettenoverleg Zorgkundige komt in principe 3 keer per jaar samen onder begeleiding van Eddy Demeersseman (KathOndVla). Alle centra met desbetreffende opleiding worden uitgenodigd om dit overleg te volgen. Er is ook een vertegenwoordiging van de sector en VDAB.
In de loop van het werkjaar 18-19 staan volgende topics centraal :

  • De organisatie van een dubbele collegiale visitatiecyclus (8 betrokken CVO, looptijd najaar 2018 tot najaar 2020, twee groepen).
  • Taalbeleid in de opleiding zorgkundige + specifieke trajecten voor NT2-cursisten
  • Afstandsonderwijs in de opleiding zorgkundige
  • De verkorte trajecten (EVK-EVC)

Ter ondersteuning en als archief van dit internettenoverleg staat een google drive ter beschikking.


Meer info : Eddy Demeersseman