Concordanties


De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo werken, in samenspraak met de betrokken centra, concordantietabellen uit om het toekennen van vrijstellingen te vereenvoudigen wanneer nieuwe opleidingsprofielen/leerplannen worden ingevoerd. Er wordt in deze documenten aangegeven voor welke modules uit het vernieuwde leertraject een cursist kan vrijgesteld worden op basis van de behaalde deelcertificaten uit het oude traject.

Concordanties

Specifieke personenzorg
Concordanties
Specifieke personenzorg
Meer lezen