Vrijstellingsproeven ICT


Sinds het schooljaar 2016-2017 werken de 4 pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO samen om netoverstijgend vrijstellingsproeven aan te bieden voor de startmodules in de ICT-opleidingen. De proeven worden ontwikkeld door de ICT-leerkrachten in de cvo’s onder begeleiding van de PBD’s en aangeboden via een gemeenschappelijk testplatform.
Sinds het schooljaar 2017-2018 worden de volgende proeven aangeboden:

 

 
Jaarlijks worden de proeven bijgestuurd op basis van een bevraging die bij de cvo’s wordt afgenomen.