ICT 


In het schooljaar 2016-2017 werd de website svwo ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de ICT-leerplannen.
Voor meer informatie kan je terecht bij Tania Vandenberghe