Curriculum


Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 bepaalt dat Vocvo en de pedagogische begeleidingsdiensten gezamenlijk de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs coördineren.
Daarnaast engageerden de 4 pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo er zich toe om ook de leerplanontwikkeling in het volwassenenonderwijs gezamenlijk te coördineren.

De projectgroep curriculumontwikkeling staat in voor de uitvoering van de opdrachten m.b.t. opleidingsprofielen en leerplannen. Meer informatie in de afzonderlijke rubrieken "opleidingsprofielen" en "leerplannen".

Wil je meer weten over de curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs, lees dan verder in het document dat ter beschikking staat.
 
Vragen over curriculumontwikkeling?
Neem contact op met de leden van de projectgroep curriculumontwikkeling