Geletterdheid


De pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) werken samen aan de ondersteuning van het geletterdheid beleid in de cvo’s. De afgelopen jaren namen we verschillende initiatieven. Al dat materiaal verzamelden we nu op de overzichtelijke website ‘Geletterdheid in een cvo’. De website is eveneens een initiatief van het samenwerkingsverband tussen de begeleidingsdiensten en Vocvo.
Op de nieuwe website vind je onder andere:

  • een stappenplan om tot een geletterdheid beleid te komen
  • het materiaal van infosessies, het lerend netwerk en de uitwisseldag
  • de nodige tools voor geletterdheidsmodules, open modules, detectie en screening.

De samenstelling van de projectgroep is als volgt:

 
De acties die de projectgroep geletterdheid plant voor het komende werkjaar vind je in ons jaaractieplan.
De activiteitenverslagen van de voorgaande schooljaren kan je hier raadplegen:
2016-2017
2017-2018