NT2


De samenstelling van de projectgroep is als volgt:

De acties die de projectgroep NT2 plant voor het komende werkjaar vind je in ons jaaractieplan.
De activiteitenverslagen van de voorgaande schooljaren kan je hier raadplegen:
2016-2017
2017-2018