Kinderbegeleider

Alle centra voor volwassenenonderwijs met de opleiding Kinderbegeleider baby's en peuters en/of Kinderbegeleider schoolgaande kinderen worden uitgenodigd om dit overleg te volgen via hun vertegenwoordiger, meestal de coördinator en/of teamverantwoordelijke. Er is ook voorzien in een vertegenwoordiging van de andere pedagogische begeleidingsdiensten, de sector, het departement Onderwijs en Vorming en de VDAB. Op uitnodiging komen ook andere experten aan bod in dit overleg.

Het internettenoverleg komt heel regelmatig samen (bijna maandelijks) onder begeleiding van Eddy Demeersseman (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). Sinds 2020 gebeurt dit in hoofdzaak via een online overleg. Toch worden in de toekomst ook een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten voorzien. Aanvullend op het overleg in grote groep, worden regelmatig thematische werkgroepen opgestart.

In de loop van 2020-2021 staan volgende topics centraal:

 • De verdere implementatie van de nieuwe opleidingsprofielen
 • De verdere opvolging van de EVC-trajecten Kinderbegeleider baby's en peuters, met volgende deelwerkingen:
  • afzonderlijk overleg met de EVC-co√∂rdinatoren van de CVO
  • opleiding nieuwe assessoren (i.s.m. CVO HIK)
  • update EVC-instrumentarium baby's en peuters
  • overleg met de mentoren
 • De opstap en verdere opvolging van het EVC-traject Kinderbegeleider schoolgaande kinderen: overleg, opleiding, update (zie hoger bij Kinderbegeleider baby's en peuters)
 • Afspraken m.b.t. EVK (werkgroep)
 • Werkplekleren en stages
 • Overleg met sector
 • Overleg met VDAB
 • Afstandsonderwijs - materiaalontwikkeling

Documenten worden gedeeld via een gemeenschappelijke google-drive.