ICT

ICT

Bekijk hier de concordanties van het studiegebied ICT

Concordanties

ICT


Op 1 september 2016 werden in het studiegebied ICT nieuwe opleidingsprofielen ingevoerd. Het betreft met name de opleidingen Start to ICT, ICT en administratie, ICT en sociale media, ICT in een creatieve context, ICT in een educatieve context, ICT besturingssystemen en netwerken, ICT programmeren, Webcontent en App-ontwikkeling.
De cvo’s kregen nog één à twee schooljaren de tijd om de “oude” ICT-opleidingen af te bouwen en over te schakelen op de nieuwe opleidingsprofielen. De “oude” ICT-opleidingen werden inmiddels opgeheven.
Teneinde de overschakeling van de “oude” naar de “nieuwe” modulaire trajecten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de concordantie /vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modulaire trajecten en modules naar de nieuwe.
Dit overleg resulteerde in een centrum- en netoverschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleidingen (2007) naar de “nieuwe” opleidingen (2016).