Koeling en warmte

Koeling en warmte

Concordanties Koeling en warmte

Concordanties

Per 1 september 2021 starten de geactualiseerde opleidingen binnen het studiegebied Koeling en warmte. Om de overgang van de oude naar de nieuwe opleidingen te begeleiden werden er netoverschrijdend concordantietabellen uitgewerkt met het oog op het verlenen van vrijstellingen.