Kappersopleidingen

Kappersopleidingen

Bekijk hier de concordanties van het studiegebied Lichaamsverzorging (kappersopleidingen)

Concordanties

Kappersopleidingen


Op 1 september 2016 werden in het studiegebied Lichaamsverzorging nieuwe opleidingsprofielen ingevoerd. Het betreft met name de opleidingen Kapper en Kapper-salonverantwoordelijke.
De cvo’s kregen nog één à twee schooljaren de tijd om de “oude” kappersopleidingen af te bouwen en over te schakelen op de nieuwe opleidingsprofielen. De “oude” kappersopleidingen werden inmiddels opgeheven.
Teneinde de overschakeling van de “oude” naar de “nieuwe” modulaire trajecten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de concordantie /vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modulaire trajecten en modules naar de nieuwe.
Dit overleg resulteerde in een centrum- en netoverschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleidingen (2006) naar de “nieuwe” opleidingen (2016).