Meubelmaker

Meubelmaker

Bekijk hier de concordanties van het studiegebied meubelmakerij

Concordanties

Meubelmaker


Op 1 februari 2015 werden er nieuwe opleidingsprofielen voor Meubelmaker en Meubelmaker-interieurelementen geïmplementeerd. De oude opleiding Meubelmaker uit 2008 werd vervangen.
Teneinde de overschakeling van het “oude” naar het “nieuwe” modulair trajecten zo goed mogelijk te kunnen realiseren, werden er netoverschrijdend afspraken gemaakt over de concordantie/vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modules naar de nieuwe.