Huishoudhulp

Huishoudhulp

Huishoudhulp

Concordanties

Vanaf 23-12-2021

Op 1 september 2021 werden er in het studiegebied Huishoudhulp nieuwe opleidingen ingevoerd. Deze opleidingen vervangen de opleiding Huishoudhulp uit 2019. Teneinde de overschakeling van de 'oude' naar de 'nieuwe' trajecten voor de cursisten zo vlot mogelijk te laten verlopen, maakten de betrokken CVO's afspraken over de toekenning van vrijstellingen/concordanties tussen de 'oude' en de 'nieuwe' modulaire trajecten.