NT1 (basiseducatie)

NT1 (basiseducatie)

Bekijk hier de concordanties van het leergebied NT1 (basiseducatie)

Concordanties

NT1 (basiseducatie)


Op 1 februari 2013 werden in het leergebied Nederlands nieuwe opleidingsprofielen ingevoerd. Het betreft met name de opleidingen Nederlands doorstroom, Nederlands maatschappelijk functioneren, Nederlands maatschappelijk participeren.
De cbe’s kregen nog één à twee schooljaren de tijd om de “oude” NT1-opleidingen af te bouwen en over te schakelen op de nieuwe opleidingsprofielen. De “oude” NT1-opleidingen werden inmiddels opgeheven.
Teneinde de overschakeling van de “oude” naar de “nieuwe” modulaire trajecten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de concordantie /vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modulaire trajecten en modules naar de nieuwe.
Dit overleg resulteerde in een centrum overschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleidingen (2007) naar de “nieuwe” opleidingen (2013).