Onderwijs aan gedetineerden (ARCHIEF)

Het samenwerkingsverband ondersteunt de onderwijscoördinatie en het onderwijsaanbod in de gevangenissen. Het staat tevens voor de opvolging en ondersteuning van de implementatie van de visie en het strategisch beleidsplan voor het onderwijs aan gedetineerden.
Lees hier het beleidsplan.
Meer informatie  over onderwijs aan gedetineerden vind je op de website van KLASBAK.
De acties die de projectgroep onderwijs aan gedetineerden plant voor het komende werkjaar vind je in ons jaaractieplan.

Het activiteitenverslag van het voorgaande schooljaar kan je hier raadplegen:
2017 - 2018


Beleidsmatige vragen over onderwijs aan gedetineerden? Neem contact op met Marjolein Rammelaere
Vragen over pedagogische ondersteuning van lesgevers aan gedetineerden? Neem contact op met Kaat Vansynghel