Samen Volwassenenonderwijs

Welkom op de website voor de centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en de centra voor basiseducatie (cbe’s) van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo

Samen Volwassenenonderwijs

Welkom op de website voor de centra voor volwassenenonderwijs (cvo’s) en de centra voor basiseducatie (cbe’s) van de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo
De vier pedagogische begeleidingsdiensten (GO!, OVSG, POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (vzw Vocvo) gingen een samenwerkingsverband aan om bepaalde opdrachten inzake de ondersteuning van het volwassenenonderwijs gezamenlijk uit te voeren. 
Op deze website vind je algemene informatie over het samenwerkingsverband en over de samenwerkingsovereenkomst met de gezamenlijke opdrachten. 

De aanspreekpunten voor het samenwerkingsverband voor de verschillende netten zijn:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen: Monique De Ridder (monique.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen)
  • OVSG: Ellen Van Den Block (ellen.vandenblock@ovsg.be)
  • VOCVO: Inge Van Acker (inge.van.acker@vocvo.be)
  • GO: Frederik Vanroelen (frederik.vanroelen@g-o.be)
  • POV: Griet Mathieu (griet.mathieu@pov.be)

De website bevat de volgende grote rubrieken:

  • curriculum: alle informatie met betrekking tot de ontwikkeling van leerplannen en opleidingsprofielen
  • vrijstellingen: informatie met betrekking tot het toekennen van vrijstellingen op basis van vrijstellingsproeven of concordanties
  • NT2, gedetineerden, geletterdheid: deze verwijzen door naar de respectievelijke deelwebsites
  • vakoverleg: hier staat informatie over de verschillende internettenwerkgroepen
  • EVC: hier vind je informatie over de implementatie van EVC

In de kijker