Omschrijving van de EVC projectoproep 2020

Er staat een nieuwe oproep online om gesubsidieerde EVC-projecten aan te vragen – de uitleg en het aanvraagformulier vind je op  
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuws-en-infosessies-volwassenenonderwijs

Binnen deze oproep 2020, zijn er twee mogelijkheden voor het ontvangen van een subsidie: 
1.    Ontwikkeling van EVC-instrumenten: men kan intekenen om voor een beroepskwalificatie EVC-standaarden te ontwikkelen in een werkgroep onder coördinatie van AHOVOKS en op basis daarvan EVC-instrumenten te ontwikkelen, voor een nieuw EVC-assessment dus; of
2.    Aanbieden van (bestaande) EVC-trajecten: men kan middelen aanvragen om voor beroepskwalificaties waarvoor er al EVC-instrumenten zijn uitgewerkt en al EVC-trajecten zijn aangeboden, kandidaten te beoordelen en te certificeren. 
Heb je interesse? Hou dan de deadline in het oog: 19 maart 2020!