Erkenning van Verworven Competenties

De pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo leveren inspanningen om EVC in het volwassenenonderwijs te ondersteunen en de ontwikkeling van instrumenten te coördineren.
Samenstelling projectgroep:

De doelstellingen die de projectgroep voor de volgende 3 jaar probeert te realiseren vind je in dit document terug.

De activiteitenverslagen kan je nalezen:
2016-2017
2017-2018