Slagerij

Slagerij

Bekijk hier de concordanties van het studiegebied slagerij

Concordanties

Op 1 september 2016 werden in het studiegebied Slagerij nieuwe opleidingsprofielen ingevoerd. Het betreft met name de opleidingen Uitbener-uitsnijder, Medewerker slagerij, Vleesbewerker, Vleesbereider, Bereider van vleesproducten (charcutier), Slager, Slager distributie, Slager-spekslager en Wild- en gevogelte slager.
De cvo’s kregen nog één à twee schooljaren de tijd om de “oude” slagerij-opleidingen af te bouwen en over te schakelen op de nieuwe opleidingsprofielen. De “oude” slagerij-opleidingen werden inmiddels opgeheven.
Teneinde de overschakeling van de “oude” naar de “nieuwe” modulaire trajecten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de concordantie /vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modulaire trajecten en modules naar de nieuwe.
Dit overleg resulteerde in een centrum- en netoverschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleidingen (2006) naar de “nieuwe” opleidingen (2016).