Bibliotheek

Bibliotheek

Bekijk hier de concordanties van het studiegebied bibliotheek

Concordanties

Bibliotheek


Op 1 februari 2018 werd in het studiegebied Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde een  nieuw opleidingsprofiel ingevoerd: Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde.
De cvo’s hebben nog één schooljaar de tijd om de “oude” opleiding ‘Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde’ af te bouwen en over te schakelen op het nieuwe opleidingsprofiel.
Teneinde de overschakeling van het “oude” naar het “nieuwe” modulair traject zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de concordantie/vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modules naar de nieuwe.
Dit overleg resulteerde in een centrum- en netoverschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleiding (2010) naar de “nieuwe” opleidingen (2018).