Curriculum


Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 bepaalt dat de pedagogische begeleidingsdiensten  en de representatieve groepering van de Centra voor Basiseducatie gezamenlijk de voorstellen voor (nieuwe of aangepaste) opleidingsprofielen voor het volwassenenonderwijs voordragen.
Daarnaast engageerden de begeleidingsdiensten zich er toe om ook de leerplanontwikkeling voor het secundair volwassenenonderwijs gezamenlijk te coördineren. Ligo neemt de coördinatie van de leerplannen basiseducatie op zich.

De projectgroep curriculumontwikkeling staat in voor de uitvoering van de opdrachten m.b.t. opleidingsprofielen en leerplannen. Meer informatie in de afzonderlijke rubrieken "opleidingsprofielen" en "leerplannen".

Wil je meer weten over de curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs, lees dan verder in het document dat ter beschikking staat.
 
Vragen over curriculumontwikkeling?
Neem contact op met de leden van de projectgroep curriculumontwikkeling