Administratie

Administratie

Concordanties

Op 1 september 2020 worden er in het studiegebied Administratie nieuwe opleidingen ingevoerd. Deze opleidingen vervangen de opleidingen uit het vroegere studiegebied Handel die dateren van 2011. Teneinde de overschakeling van de 'oude' naar de 'nieuwe' trajecten voor de cursisten zo vlot mogelijk te laten verlopen, maakten de betrokken CVO's afspraken over de toekenning van vrijstellingen/concordanties tussen de 'oude' en de 'nieuwe' modulaire trajecten.