Opleidingsprofielen 

Netoverstijgend worden afspraken gemaakt rond het aanbod NT2 en de implementatie van het opleidingsprofiel.


Toelichting bij de nieuwe opleidingsprofielen NT2


De projectgroep curriculum heeft een servicedocument ontwikkeld ten behoeve van de gebruiker van de vernieuwde opleidingsprofielen NT2. Dit servicedocument biedt achtergrondinformatie bij de geactualiseerde opleidingsprofielen NT2 secundair volwassenenonderwijs. Het schetst de historiek en de werkwijze bij de ontwikkeling, alsook de belangrijkste veranderingen in de opleidingsprofielen NT2.
Volgende punten komen uitvoerig aan bod:
1. De redenen voor actualisering van de opleidingsprofielen NT2 SVWO;
2. de opdracht van de minister;
3. de ontwikkelcommissie;
4. de resonansgroep;
5. de flexibilisering van het aanbod NT2;
6. het ERK als referentiekader;
7. de belangrijkste wijzigingen in de opleidingsprofielen;
8. de opbouw van de opleidingsprofielen.

Meer toelichting bij de opleidingsprofielen werd gegeven in een algemene infosessie en op verschillende trefdagen NT2. De presentatie kan je hier terugvinden. 

FAQ bij de opleidingsprofielen NT2


Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe opleidingsprofielen NT2, hebben wij heel wat vragen ontvangen. Wij hebben deze beantwoord en gebundeld in een vraag-en-antwoorddocument: FAQ bij de OP NT2
Indien je nog vragen zou hebben die niet beantwoord worden in dit document, kan je deze bezorgen aan je pedagogisch begeleider. Wij beantwoorden je vraag dan zo snel mogelijk en voegen die, indien nodig, ook toe aan het FAQ-document.

Leertraject


Een overzicht van het volledige leertraject met alle modules vind je in dit document.