Erkenning van Verworven Competenties

Op 26 april 2019 werd het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties definitief goedgekeurd, kortweg het ‘EVC-decreet’ genoemd (B.S. 3 juni 2019).

Het ‘EVC-decreet’ maakt het mogelijk dat mensen — ook zonder het volgen van een voorafgaandelijke opleiding — een beroepskwalificatie of deelkwalificatie kunnen behalen. Mensen leren immers niet alleen op de schoolbanken, maar verwerven ook competenties bij het uitoefenen van hun job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie. Ongeacht de context waar ze verworven zijn, kunnen die competenties voortaan ook gevalideerd én gecertificeerd worden.

EVC-testcentra staan in voor de beoordeling van die competenties. Ook de CVO’s kunnen, als zij dit willen, als EVC-testcentrum fungeren voor de opleidingen waarvoor zij over de onderwijsbevoegdheid beschikken. 

De tijdens een EVC-assessment aangetoonde competenties worden ook gecertificeerd. Kandidaten die met succes een EVC-traject doorlopen bekomen, al naargelang het resultaat van de beoordeling:

  • een bewijs van beroepskwalificatie
  • een bewijs van deelkwalificatie
  • een bewijs van competenties

Voor het ontwikkelen van EVC-instrumenten en de ondersteuning ervan, stelt de overheid tijdelijke projectmiddelen ter beschikking van respectievelijk de centra voor volwassenenonderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Meer weten over het ontwikkelen van EVC-instrumenten? Contact: paul.carton@katholiekonderwijs.vlaanderen 

Meer weten over EVC-beleid, EVC-trajecten en EVC-testcentra? Ga naar https://www.vlaanderen.be/erkennen-van-verworven-competenties

 

Nog goed om weten: Deelnemers aan een EVC-assessment hebben recht hebben op 16 uren Vlaams opleidingsverlof. Bekijk de website van vov voor meer info.