Werkgroep SLO

Buiten de context van de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. kennis- en expertiseontwikkeling werden aan de stuurgroep ook nog andere opdrachten toegekend zoals betrokkenheid bij de procedure inzake externe kwaliteitszorg van de Specifieke lerarenopleiding (SLO). Daartoe werden in de schoot van de stuurgroep een forum gecreëerd voor aanbieders van de Specifieke Lerarenopleiding.

Leden van de werkgroep SLO

Begin mei 2012 stelde de stuurgroep volwassenenonderwijs een visietekst op over profiel en opdracht van de Specifieke Lerarenopleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs.