Visie- en conceptontwikkeling

In de schoot van de stuurgroep volwassenenonderwijs werden visieteksten en concepten ontwikkeld op het vlak van onderwijs, vorming en opleiding aan volwassenen.

Curriculum

  • Nieuw concept voor (competentiegerichte) leerplannen met mogelijkheid tot flexibele trajecten
  • Vernieuwde procedure voor ontwikkeling van opleidingsprofielen
  • Flexibilisering van het NT2-aanbod
  • Concept voor geletterdheidmodules in het secundair volwassenenonderwijs

EVC

  • Visie op een beleid inzake vrijstellingen en toelatingsproeven binnen TKO
  • Nieuw organisatiemodel voor de taalexamens voor onderwijspersoneel

De publicaties van de stuurgroep volwassenenonderwijs inzake visie- en conceptontwikkeling vindt u via onderstaande links: