AAV

In het najaar 2019 start de internettenwerkgroep AAV op. Indien je cvo wenst deel te nemen kan je Frederik Vanroelen contacteren.