Nieuws vanuit de Stuurgroep Volwassenenonderwijs

Platform Geletterdheid

Voor meer nieuws betreffende geletterdheid verwijzen we u door naar het Platform Geletterdheid. Op dit platform vindt u een overzicht van de recente realisaties en producten betreffende geletterdheid.

De acties die de stuurgroep volwassenenonderwijs plant voor het komende werkjaar vindt u in ons jaaractieplan.