Geletterdheidsmodules secundair VO

Geletterdheidsmodules secundair volwassenenonderwijs

 

Per 1 februari 2016 werden er 25 geletterdheidsmodules (L-modules) Nederlands en leren leren voor de diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs ingevoerd. Deze L-modules zijn gekoppeld aan alle diplomagerichte beroepsopleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Ter ondersteuning van de implementatie van de L-modules werd er door de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo een Servicedocument ontwikkeld.

 

De L-modules zelf en de Matrix Nederlands en leren leren en bijbehorende uitgangspunten zijn te raadplegen via:

- L-modules

- Matrix Nederlands en leren leren

- Uitgangspunten bij de matrix Nederlands en leren leren