Doorstroom en trajecten voor cursisten

Sinds 2013 overlegt de stuurgroep volwassenenonderwijs met partners i.k.v. onderwijs en opleiding over de wederzijdse doorstroom van cursisten.

Het gezamenlijke werk resulteerde in een aantal producten die u kan raadplegen op de werkwebsite:
https://sites.google.com/site/doorstroomvolwassenenonderwijs/bestanden

Hier vindt u ook de scenario's warme overdacht in kader van dit project.