Geletterdheid verhogen in het secundair volwassenenonderwijs

 

Geletterdheidmodules

Het Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (15 juni 2007) vermeldt dat centra voor volwassenenonderwijs geletterdheidmodules kunnen inzetten om de geletterdheidvaardigheden van cursisten verder te ontwikkelen. Dit kan cursisten ondersteunen in het succesvol deelnemen aan de opleidingen.

De stuurgroep heeft een set van 20 geletterdheidmodules uitgewerkt die de geletterdheidvaardigheden en de educatieve redzaamheid van volwassenen kunnen versterken. Deze geletterdheidmodules werden op 15 september 2014 ter goedkeuring bij de overheid ingediend.
Onder voorbehoud van verder advies en besluitvorming van de overheid zullen de geletterdheidmodules in principe vanaf 1 september 2015 in de CVO’s kunnen geïmplementeerd worden.

 

Tools en trajecten

De stuurgroep volwassenenonderwijs ontwikkelt de nodige tools voor de CVO’s om geletterdheidnoden bij cursisten vast te stellen en er gepast op in te spelen.
Geletterdheid versterken kan door de inzet van geletterdheidmodules, maar even belangrijk is het creëren van een krachtige leeromgeving waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van geletterdheid: een G-krachtige leeromgeving.

Bij het integreren van de zorg voor geletterdheid in het secundair volwassenenonderwijs spelen de pedagogische begeleidingsdiensten en VOCVO een belangrijke rol. Zij zullen de centra ondersteunen met informatie en deskundigheidsbevordering van de lesgevers en medewerkers. Hierover komt u meer te weten in hun ondersteuningsprogramma’s.