Geletterdheid verhogen

  • In dit onderdeel komt u alles te weten over de initiatieven die Centra voor Basiseducatie en Centra voor Volwassenenonderwijs nemen om geletterdheid te verhogen.
  • De stuurgroep volwassenenonderwijs schreef een visietekst geletterdheid. Deze vindt u hier.