Beleid geletterdheid

 

Regelgeving van de overheid

De Vlaamse overheid voert een specifiek geletterdheidbeleid waarbij – naast onderwijs – ook diverse andere beleidsdomeinen betrokken worden: werk, welzijn en cultuur. Eind juni 2005 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen goed. Dit plan bevatte acties waarbij op het veld heel wat partners betrokken werden: de opleidingsverstrekkers (VDAB, VIZO, centra voor basiseducatie en centra voor volwassenenonderwijs en het leerplichtonderwijs), de VDAB, de werkgevers en werknemers en welzijnsorganisaties.

Meer informatie vindt u op: www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid.

Het eerste Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen liep af in 2011, nadat het in de loop van 2010 op vraag van Minister Pascal Smet geëvalueerd werd. In december 2012 keurde de Vlaamse Overheid een nieuw Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen goed. Dit plan bouwt verder op de realisatie van het eerste strategisch plan. Via heel wat acties wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verhoging van geletterdheid gestimuleerd. 

Via volgende linken vindt u voor meer informatie over

- Het Besluit van de Vlaamse Regering Strategisch Plan Geletterdheid

- Het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen


De stuurgroep volwassenenonderwijs en geletterdheid

Met betrekking tot geletterdheid onderneemt de stuurgroep volgende acties:

  • het samenwerkingsverband ontwikkelt verder zijn visie inzake geletterdheid in overleg met de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs;
  • het samenwerkingsverband beschikt over een documentatiedienst die de meest relevante publicaties en alle informatie over geletterdheid in Vlaanderen en in het buitenland beschikbaar en toegankelijk maakt;
  • het samenwerkingsverband communiceert met actoren in onderwijs, vorming en opleiding over relevante inzichten inzake geletterdheid;
  • het samenwerkingsverband is aanspreekpunt voor de media met betrekking tot geletterdheid;
  • het samenwerkingsverband ondersteunt de centra bij het gebruik van instrumenten en materialen voor een doelmatige benadering van het geletterdheidprobleem.

De stuurgroep volwassenenonderwijs schreef een visietekst geletterdheid. Deze vindt u hier.