E-leren

Toll-net

Het samenwerkingsverband tussen de vier pedagogische begeleidingsdiensen en Vocvo realiseert zijn engagementen rond e-leren via het project Toll-net. Bij dit thema zijn VDAB en Syntra Vlaanderen eveneens partner.

                                                   

Het samenwerkingsverband volgt ook de projecten gecombineerd onderwijs in het kader van het Stimuleringsfonds op. 

 

Event gecombineerd onderwijs

Inhoud

Op 5 maart 2015 organiseerde de stuurgroep volwassenenonderwijs een event gecombineerd onderwijs in het Huis van het Nederlands te Brussel.

In een eerste deel lichtte de inspectie toe hoe zij de controle op de dossiers gecombineerd onderwijs aanpakken. Verder werden interessante gegevens gedeeld die de centra van nut kunnen zijn bij het indienen van de dossiers gecombineerd onderwijs.

In een tweede deel werd gefocust op het didactische aspect en voorbeelden van goede praktijk.

Tot slot werd een toelichting gegeven bij de uitbouw van een dossier gecombineerd onderwijs door twee centra die een goedkeuring kregen voor een dossier dat ze indienden in het kader van de extra middelen.

Materiaal

Het materiaal dat gebruikt werd op de studiedag vindt u hieronder:

  • Presentatie Onderwijsinspectie: Advisering gecombineerd onderwijs, een blik achter de schermen
  • Presentatie CVO VTI Brugge: AAV in gecombineerd onderwijs aan gedetineerden
  • Presentatie CVO Het Perspectief: Blended learning Italiaans
  • Presentatie PCVO Waas en Durme: Gecombineerd onderwijs in de opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw
  • Presentatie CVO De Oranjerie: Gecom een groot zwart gat?
  • Presentatie CVO Strombeek-Grimbergen: Aanvullende financiering (opleiding toeristisch receptionist)
  • Presentatie CVO Kisp: Aanvullende subsidiëring gecombineerd onderwijs
  • Presentatie Adult Learners Online! Online and Blended Learning (OBL) in Adult Education and Training