Toelichting bij OP NT2

Toelichting bij de nieuwe opleidingsprofielen NT2

De projectgroep curriculum heeft een servicedocument ontwikkeld ten behoeve van de gebruiker van de vernieuwde opleidingsprofielen NT2. Dit servicedocument biedt achtergrondinformatie bij de geactualiseerde opleidingsprofielen NT2 secundair volwassenenonderwijs. Het schetst de historiek en de werkwijze bij de ontwikkeling, alsook de belangrijkste veranderingen in de opleidingsprofielen NT2.

Volgende punten komen uitvoerig aan bod:

1. De redenen voor actualisering van de opleidingsprofielen NT2 SVO;

2. de opdracht van de minister;

3. de ontwikkelcommissie;

4. de resonansgroep;

5. de flexibilisering van het aanbod NT2;

6. het ERK als referentiekader;

7. de belangrijkste wijzigingen in de opleidingsprofielen;

8. de opbouw van de opleidingsprofielen.


Meer toelichting bij de opleidingsprofielen werd gegeven in een algemene infosessie in Brussel op 17 februari jl. en op de verschillende trefdagen NT2. Ondertussen werd de presentatie vervolledigd en aangevuld; de laatste versie kunt u hier terugvinden. 

 

FAQ bij de opleidingsprofielen NT2

Naar aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe opleidingsprofielen NT2, hebben wij heel wat vragen ontvangen. Wij hebben deze beantwoord en gebundeld in een vraag-en-antwoorddocument: FAQ bij de OP NT2

Indien u nog vragen zou hebben die niet beantwoord worden in dit document, kan u deze bezorgen aan uw pedagogisch begeleider. Wij beantwoorden uw vraag dan zo snel mogeljk en voegen die, indien nodig, ook toe aan het FAQ-document.

 

Leertraject

Een overzicht van het volledige leertraject met alle modules vindt u in dit document.