Ontwikkeling: stand van zaken

Stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling en goedkeuring van de opleidingsprofielen voor de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs:

 

Alle opleidingsprofielen, nieuwe en bestaande, zijn te raadplegen op de website Curriculum van ond.vlaanderen en dit per studiegebied.