Concordantie OP Bakkerij

Vorig werkjaar diende de stuurgroep Volwassenenonderwijs voorstellen van nieuwe opleidingsprofielen ter goedkeuring in voor de bakkerijopleidingen. Deze opleidingsprofielen doorlopen momenteel nog de verdere besluitvormingsprocedure en zullen – mits definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering – in principe vanaf 1 februari 2015 in de centra kunnen worden ingericht. Het betreft met name de opleidingen Medewerker bakkerij, Bakker, Banketbakker, Chocoladebewerker, Suiker- en marsepeinbewerker en IJsbereider.

Nadat de nieuwe opleidingsprofielen definitief door de Vlaamse Regering zullen zijn goedgekeurd, krijgen de CVO’s in principe nog één schooljaar de tijd om de “oude” bakkerij-opleidingen af te bouwen en over te schakelen op de nieuwe opleidingsprofielen. Dit wil zeggen dat de CVO’s in principe vanaf 1/9/2016 enkel nog de nieuwe opleidingsprofielen kunnen inrichten, en dat de “oude” bakkerij-opleidingen op dat ogenblik komen te vervallen.

Teneinde de overschakeling van de “oude” naar de “nieuwe” modulaire trajecten zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, heeft de stuurgroep Volwassenenonderwijs bijkomend overleg georganiseerd om samen met alle betrokkenen, afspraken te maken over de concordantie / vrijstellingen bij de overgang van de “oude” modulaire trajecten en modules naar de nieuwe.

Dit overleg resulteerde in een in consensus tot stand gekomen centrum- en netoverschrijdend afsprakenkader voor de toekenning van vrijstellingen bij de overstap van de “oude” opleidingen (2006) naar de “nieuwe” opleidingen (2015). U vindt dit afsprakenkader hier.

Deze concordantietabel is een hulpmiddel voor het oordeelkundig toekennen van vrijstellingen aan cursisten die van de “oude” modulaire trajecten overstappen naar de “nieuwe”.