Procedure LP

In onderstaand stroomdiagram krijgt u een duidelijk beeld van de procedure die gevolgd wordt bij de ontwikkeling van de leerplannen basiseducatie en secundair volwassenenonderwijs. 

Klik op de afbeelding om het volledige document te bekijken.

In het document kunt u klikken op:

- het overzicht van de leerplannen die momenteel ontwikkeld worden

- het overzicht van de leerplannen die (eventueel) reeds ingediend werden dit schooljaar  

- het overzicht van de nieuwe leerplannen voor dit schooljaar