Jaaractieplan

Het samenwerkingsverband  stelt jaarlijks een actieplan op met een overzicht van alle geplande acties voor dat schooljaar.
Dit actieplan is een concretisering van het vijfjaarlijks beleidsplan kennis- en expertiseontwikkeling 2008-2012.
De actieplannen worden jaarlijks gecommuniceerd via de website van de stuurgroep volwassenenonderwijs en rechtstreeks aan de centra.

Lees het actieplan voor het schooljaar 2014 - 2015.