Activiteitenverslag

In dit verslag rapporteren we over de activiteiten die werden opgezet door het samenwerkingsverband in het kader van de kennis- en expertiseontwikkeling voor het volwassenenonderwijs via de extra middelen die werden toegekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vocvo overeenkomstig het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.

De opdrachten i.v.m. afstandsleren, e-leren en gecombineerd onderwijs worden via Toll-net
gerealiseerd.

Voor de uitvoering van de decretale opdrachten zijn de projectmedewerkers verantwoordelijk, aangestuurd door projectgroepen. Op die manier realiseren we een grotere gedragenheid van de opdrachten binnen de 5 diensten van het samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het VOCVO. Omdat de leden van de projectgroepen begeleiders van de verschillende ondersteuningsdiensten zijn is er ook een betere verankering tussen de opdrachten gefinancierd met de 20% en de 80% extra middelen.

Lees het volledige activiteitenverslag 2013 - 2014.