Archief beleidsplan

Archief stuurgroep volwassenenonderwijs: beleidsplan

Het beleidsplan 2008-2012 van het samenwerkingsverband van het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) en van de vier pedagogische begeleidingsdiensten (vzw SNPB) m.b.t. de kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs bevat volgende onderdelen: beschrijving van de missie en de visie; de decretale opdrachten van het samenwerkingsverband voor kennis- en expertiseontwikkeling.